Blog

Wpisy zamieszczane na niniejszym blogu będą dotyczyły zagadnień, o które autor najczęściej był pytany przez klientów oraz znajomych. Przede wszystkim blog będzie dotyczył praktycznych aspektów stosowania prawa – tak aby czytelnik mógł się dowiedzieć, w jaki sposób stosuje się poszczególne instytucje prawne (np. małżeństwo, wykonanie kary, sprzedaż). Blog nie jest pisany typowym prawniczym językiem, ponieważ powinien być przede wszystkim jasny w odbiorze dla osób niezajmujących się prawem.

Często okazuje się, że ludzie nie korzystają w pełni z przysługujących im praw, albowiem nie mają odpowiedniej wiedzy dotyczącej swoich uprawnień. Sądy oraz urzędy są generalnie kojarzone z miejscami, których należy jak najbardziej unikać. Intencją sporządzonych tekstów ma być przekazanie czytelnikowi czego może się spodziewać w sądach i jak ewentualnie powinien się przygotować do prowadzenia sprawy. Wpisy będą również dotyczyć praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.

Na blogu zostanie ukazane w jaki sposób pełnomocnik procesowy realizuje swoje obowiązki. Czytelnik będzie mógł także poznać pracę adwokata „od kuchni”. Wreszcie przybliżone zostaną również przepisy prawa, które mogą mieć zastosowanie w codziennym życiu. Czytelnicy zainteresowani nowoczesnymi technologiami mogą się również zapoznać z drugim blogiem dot. właśnie zagadnień prawnych związanych z nowoczesnymi technologiami. 

Najnowsze wpisy