Obszary praktyki

 

Praktyka jest realizowana na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Z uwagi na dotychczas wykonywane zlecenia, właściciel kancelarii ma szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Kancelaria świadczy kompleksową obsługą prawną, obejmującą swym zakresem następujące dziedziny prawa:

 

 

Poza dziedzinami wymienionymi powyżej Kancelaria zajmuje się również prawem medycznym, administracyjnym oraz autorskim. Przede wszystkim jednak, Kancelaria podejmuje się pomocy prawnej w zakresie prawa nowych technologii, tj. spraw dotyczących prawa własności intelektualnej w IT, umów wdrożeniowych systemy informatyczne, ulgi podatkowej IP Box, outsourcingu IT, prawnych aspektów sztucznej inteligencji, handlu elektronicznego (e-commerce), ochrony danych osobowych w projektach IT.

 

Powyżej wskazany obszar praktyki Kancelarii obejmuje najczęstszą tematykę powierzonych zleceń. W przypadku pomocy prawnej w zakresie, który nie został ujęty w obszarze praktyki należy ustalić szczegóły przed spotkaniem.