Obszary praktyki

Praktyka jest realizowana na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Z uwagi na dotychczas wykonywane zlecenia, właściciel kancelarii ma szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Kancelaria świadczy kompleksową obsługą prawną, obejmującą swym zakresem następujące dziedziny prawa:

 

 

 

Poza dziedzinami wymienionymi powyżej Kancelaria zajmuje się również prawem medycznym, administracyjnym, prawem własności intelektualnej – przede wszystkim w zakresie prawa autorskiego oraz ochroną danych osobowych.

 

Powyżej wskazany obszar praktyki Kancelarii obejmuje najczęstszą tematykę powierzonych zleceń. W przypadku pomocy prawnej w zakresie, który nie został ujęty w obszarze praktyki należy ustalić szczegóły przed spotkaniem.