Mediacja

Nie ma jednej właściwej definicji mediacji. Wydaje się jednak, że mediacje można określić jako próbę zbliżenia przeciwnych stanowisk. Niewątpliwie do samej mediacji dochodzi właśnie na skutek prezentowania przeciwnych lub choćby niejednolitych stanowisk. W mediacji bardzo istotnym pozostaje, aby strony miały wolę wypracowania wspólnego stanowiska. Mediacja jest bowiem całkowicie dobrowolna.

Mediacja ma istotne zalety – szczególnie w odniesieniu do postępowania sądowego. Przede wszystkim koszty mediacji są co do zasady znacznie mniejsze. Również czas mediacji jest znacznie krótszy, niż uzyskanie prawomocnego orzeczenia. Przede wszystkim jednak przystępując do mediacji, to strony mają bezpośredni wpływ na jej zakończenie. Możliwość „przegrania” danej sprawy jest zatem niemalże całkowicie zneutralizowana.

Należy również pamiętać, że choć pożądanym zakończeniem mediacji jest zawarcie ugody to strony mogą w każdym momencie zrezygnować z kontynuowania pertraktacji ugodowych. Zakończenie mediacji bez zawarcia ugody nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji dla stron.

Kancelaria prowadzi mediacje z zakresu spraw rodzinnych, spraw cywilnych, a także spraw gospodarczych oraz karnych.