Pro Bono

Pro Bono, a właściwie Pro Bono Publico oznacza „dla dobra publicznego”. Niniejszy termin w praktyce prawniczej oznacza wykonywanie dobrowolnie oraz bezpłatne profesjonalnych usług dla szeroko pojętego dobra publicznego.

Świadczenie pomocy prawnej jest pracą oraz sposobem zarobkowania, jednakże również pasją związaną z chęcią pomocy tym, którzy tego potrzebują. Dlatego też Kancelaria przewiduje pomoc prawną, z której będą mogły skorzystać osoby potrzebujące, będące w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegóły działalności pro bono będą udostępniane na stronie Kancelarii lub na profilu prowadzonym na portalu – facebook.