Pro Bono

Pro Bono, a właściwie Pro Bono Publico oznacza „dla dobra publicznego”. Niniejszy termin w praktyce prawniczej oznacza wykonywanie dobrowolnie oraz bezpłatne profesjonalnych usług dla szeroko pojętego dobra publicznego.

Świadczenie pomocy prawnej jest pracą oraz sposobem zarobkowania, jednakże również pasją związaną z chęcią pomocy tym, którzy tego potrzebują. Dlatego też Kancelaria przewiduje pomoc prawną, z której będą mogły skorzystać osoby potrzebujące, będące w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegóły działalności pro bono będą udostępniane na stronie Kancelarii lub na profilu prowadzonym na portalu – Facebook. Niestety z uwagi na ilość pracy, a także duże zainteresowanie nieodpłatną pomocą prawną, Kancelaria nie jest w stanie świadczyć bieżącej pomocy prawnej pro bono. Dlatego nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona wyłącznie w okresie i sytuacjach opisanych na stronie Kancelarii lub profilu prowadzonym na portalu – Facebook.