O Kancelarii

Kancelaria jest zlokalizowana w centrum Bielska-Białej przy ulicy Cyniarskiej 22/206. Ponadto Kancelaria ma swoją filię w Oświęcimiu pod adresem ul. Zaborska 5/4B 32-600 Oświęcim. Obszar świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje cały kraj, w tym przede wszystkim województwo śląskie oraz małopolskie. Klienci są przyjmowani w siedzibie Kancelarii, ale istnieje również możliwość umówienia spotkania w innych miastach – przede wszystkim w Krakowie, w Brzeszczach oraz w filii zlokalizowanej w Oświęcimiu.

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. W ramach świadczonych usług można uzyskać indywidualną poradę prawną, zlecić podjęcie określonych czynności, sporządzenie projektu pisma lub prowadzenie danej sprawy, a także uzyskać stałą obsługę prawną.

Zakres usług został szczegółowo opisany w zakładce „obszar praktyki”, tym nie mniej wskazania wymaga,
że Kancelaria reprezentuje klientów przed
sądami, urzędami, prokuraturą, a także organami ścigania.

W kwestii pomocy prawnej w zakresie nieujętym w obszarze praktyki uprasza się o kontakt telefoniczny.

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tytuł magistra uzyskałem w 2015 r., broniąc pracę pod tytułem „Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym”.

Od 2016 r., realizowałem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Doświadczenie zawodowe uzyskałem pracując w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Bielsku-Białej. Poza stałą pracą wykonywałem również liczne zlecenia na rzecz innych Kancelarii – przede wszystkim z obszaru Bielska-Białej, Oświęcimia oraz Krakowa.

W 2019 r., zostałem wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku- Białej, a w 2020 r., zostałem certyfikowanym mediatorem.

W 2021 r. ukończyłem studia podyplomowe z prawa nowoczesnych technologii, prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego. Na zakończenie studiów obroniłem pracę dyplomową pod tytułem „Twórczość sztucznej inteligencji w kontekście problematyki plagiatu”. Obecnie piszę o prawie w sektorze IT na niniejszym blogu.

Podstawowe obszary działalności Kancelarii

Ostatnie artykuły