Nowoczesne technologie rozwijają się w ostatnich latach niezmiernie szybko. Zadaniem prawa jest nadążenie nad zmieniającą się rzeczywistością. Trzeba mieć również na uwadze, że do zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami stosuje się przepisy z różnych dziedzin prawa. Koniecznym pozostaje jednak umiejętne zastosowanie niniejszych przepisów, a także zrozumienie specyfiki sektora IT.

 

Również sytuacja związana z pandemią COVID-19 miała bardzo istotny wpływ na rozwój oraz zmiany dotyczące nowych technologii. Wiele działalności gospodarczych zostało „przeniesionych” do internetu. Takie zmiany wiążą się z szeregiem zobowiązań, które przedsiębiorcy muszą spełnić.

 

Kancelaria zajmuje się następującymi dziedzinami prawa związanego z nowoczesnymi technologiami:

  • Własność intelektualna w IT – doradztwo z zakresu zarządzania prawami własności intelektualnej, opiniowanie, sporządzanie, negocjowanie umów licencyjnych oraz innych umów z zakresu prawa własności intelektualnej;

  • Umowy wdrożeniowe systemy informatyczne – sporządzanie, negocjowanie, opiniowanie.

  • Ulga podatkowa IP BOX – weryfikowanie przesłanek zastosowania ulgi, uzyskiwanie interpretacji podatkowej w zakresie skorzystania z IP BOX’a.

  • Outsourcing IT – negocjowanie, opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów.

  • Handel elektroniczny (e-commerce) – sporządzanie regulaminów serwisów, portali i sklepów internetowych.

  • Ochrona danych osobowych w projektach IT – prowadzenie audytów w zakresie ochrony danych osobowych, sporządzanie dokumentacji zgodnej z wymogami RODO.

 

Kancelaria podejmuje się również reprezentacji w sądzie oraz przed organami administracji publicznej w zakresie sporów dotyczących powyżej wskazanego obszaru praktyki. Więcej o zagadnieniach dot. nowoczesnych technologii można przeczytać pod niniejszym linkiem.