Kancelaria prowadzi sprawy z szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz rodzinnego. Prawo cywilne jest nieodłącznym elementem codziennego funkcjonowania. Trzeba mieć świadomość, że każda umowa (poczynając od tych najprostszych) podlega odpowiednim uregulowaniom. Regulacje prawne dotyczą wykonania zawartej umowy, konsekwencji jej niewykonania/niewłaściwego wykonania, a także egzekwowania należności przysługujących po wykonaniu zawartej umowy. Wszystkie te kwestie podlegają stosownym regulacją. Kancelaria świadczy swe usługi w zakresie:

 • sporządzenia, opiniowania i analizowania umów pod kątem ich prawidłowości oraz właściwego zabezpieczenia interesów strony,
 • udziału w negocjacjach,
 • doradztwie dotyczącym zabezpieczenia transakcji,
 • windykacji należności.

 

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu:

 • kredytów indeksowanych albo denominowanych do franka szwajcarskiego (tzw. kredyty frankowe),
 • ochrony dóbr osobistych,
 • umów o roboty budowlane,
 • odwołania darowizny,
 • odszkodowania z tytułu poniesionej szkody majątkowej, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych,
 • zadośćuczynienia,
 • uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zasiedzenia,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności,
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • działu spadku,
 • zachowku.

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną również w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Sprawy osób borykających się z problemami rodzinnymi są szczególnie problematyczne. Same zagadnienia prawne poruszane w trakcie niniejszych spraw nie należą do najtrudniejszych. Kluczowym natomiast wydaje się wiedza dotycząca konsekwencji wynikających z poszczególnych rozstrzygnięć. Chodzi tu jednak nie tylko o ściśle prawne konsekwencje, ale również o konsekwencje, z którymi faktycznie zetkniemy się w życiu codziennym. Kancelaria służy pomocą prawną w sprawach o:

 • rozwód i separacje,
 • podział majątku wspólnego,
 • małżeńskie umowy majątkowe,
 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego lub zmiana jego wysokości,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej.