Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Wdowiak Bielsko-Biała, Brzeszcze - Prawo

Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Prawo karne, cywilne i rodzinne, handlowe, pracy, sportowe

Kredyty frankowe.

Frankowicze to popularna nazwa osób, które zawarły umowę indeksowaną albo denominowaną do franka szwajcarskiego. Oczywiście frankowicz jest kredytobiorcą, natomiast podmiotem udzielającym kredytu, a zatem kredytodawcą jest bank.

Czym dokładnie jest kredyt frankowy oraz czego dotyczą spory, pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą zostało opisane pod linkiem https://kancelaria-wdowiak.pl/2021/02/26/bitwa-o-franka-czyli-sprawa-kredytow-frankowych/

Pierwszy etap pomocy frankowiczowi polega na analizie zawartej umowy kredytu. Koniecznym jest bowiem rozważenie, czy w zawartej umowie znajdują się tak zwane klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne). Jeżeli zawarta umowa zawiera takowe klauzule, to należy się zastanowić jaki skutek będzie miało ich „usunięcie” z umowy. Klauzule niedozwolone nie wiążą bowiem konsumenta.

Kolejny etap stanowi przedstawienie bankowi odpowiednich roszczeń, których treść należy dostosować do zawartej umowy. Od pewnego czasu banki są skłonne do zawierania ugód z frankowiczami. Konieczna jest tu szczegółowa analiza otrzymanej propozycji, konsekwencji jej nieprzyjęcia, szans w postępowaniu sądowym, a wreszcie ewentualnych roszczeń banku.

W przypadku niezwarcia ugody, kolejnym etapem pozostaje złożenie pozwu do sądu. Aby złożyć dobry i przede wszystkim skuteczny pozew trzeba się odpowiednio przygotować. Przygotowanie polega między innymi na wyliczeniu przysługujących roszczeń, a ewentualnie zleceniu wykonania opinii przez rzeczoznawcę odpowiedniej specjalności.

Przygotowanie do rozpraw, a przede wszystkim przesłuchania frankowicza opiera się w głównej mierze na doświadczeniu i znajomości aspektów poruszanych przez sąd oraz przez drugą stronę. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że umowy frankowe oraz ich załączniki regulują szereg kwestii, a także odnoszą się do ryzyka walutowego (ryzyka kursowego). Celem banku podczas przesłuchania pozostaje wykazanie, że frankowicz świadomie godził się na wszystkie postanowienia umowy oraz ich konsekwencje.

Piękno spraw frankowych polega na poziomie ich skomplikowania. Niewątpliwie niniejsze sprawy wymagają specjalistycznej pomocy prawnej. Niewątpliwie również korzyści, które może uzyskać frankowicz – z właściwie poprowadzonej sprawy, są wręcz ogromne. Unieważnienie umowy frankowej, czyli najkorzystniejsze dla frankowicza rozstrzygnięcie sprawy, pozwala zaoszczędzić dziesiątki, a czasem setki tysięcy złotych. Unieważnienie umowy frankowej ma ten skutek, że strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia. Wzrost kursy, który był największym wrogiem frankowicza właściwie zostaje całkowicie zneutralizowany.

Kancelaria ma doświadczenie w prowadzeniu spraw przede wszystkim przed sądami w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Krakowie. Pomogliśmy mieszkańcom Brzeszcz, Oświęcimia, Pszczyny oraz wielu innych pobliskich miejscowości. Pomoc w sprawach najbardziej wymagających oraz skomplikowanych jest największą przyjemnością.