Kancelaria reprezentuje zarówno pracodawców, jak i pracowników w sprawach dotyczących prawa pracy. Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami, a także sporządza lub opiniuje dokumentację wykorzystywaną w stosunku pracy:

  • umowa o pracę;

  • umowa o zakazie konkurencji w trakcie oraz po ustaniu zatrudnienia;

  • dokumentacja dotycząca odpowiedzialności materialnej pracowników;

  • dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych;

  • regulaminy pracy oraz regulaminy wynagrodzenia;

  • inne umowy – umowa zlecenia oraz umowa o działo;

Kancelaria podejmuje się również konsultacji oraz negocjacji zarówno z pracownikami, jak i przedstawicielami pracowników (np. związkami zawodowymi lub radami pracowniczymi). Podejmujemy się również doradztwa w zakresie rozwiązywania umów o pracę.